ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องยนต์ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างเชื่อมโลหะ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างติดตั้ง (งานโลหะ,งานท่อ) ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
Sale Engineer ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
Total 25 lists.