ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายงาน R&D) ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
หัวหน้างานบัญชี 30,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ช่างเซอร์วิสเครื่องยนต์ GUASCOR ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างเครื่องยนต์ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
Total 27 lists.