ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการบริการผู้ป่วย (รพ.พญาไท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Web Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ (รพ.พญาไท2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call Center ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.