ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รพ.พญาไท 1) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Design (รพ.พญาไท นวมินทร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลทั่วไป 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ตรวจการพยาบาล ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 46 lists.