ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำพื้นที่ภาคอีสาน 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำพื้นที่ภาคเหนือ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำพื้นที่ภาคใต้ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณ... 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sale ขายส่ง All Brand พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.