ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ปทุมธานี) 11,500 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อ.เมือง ,อ.เดชอุด... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจักรยานยนต์ (ต.บ่อวิน, อ.ศรีราช... ไม่ระบุ ชลบุรี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.กาฬสินธุ์) 15,000 - 30,000 กาฬสินธุ์
หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่ - จ.น่า... ไม่ระบุ แพร่
Total 25 lists.