ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ศรีสะเกษ) 9,000 - 35,000 ศรีสะเกษ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สมุทรสาคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.หนองบัวลำพู) ไม่ระบุ หนองบัวลำภู
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collec... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจักรยานยนต์(จ.สกลนคร) ไม่ระบุ สกลนคร
Total 37 lists.