ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสังคม 3 ( สาขาศาสนาและปรัชญา ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสังคม 2 ( สาขาเศรษฐศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 56 lists.