ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ขายหลักสูตรฝึกอบรม ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิ... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ดูแลหอพักนักศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โครงการ Chef's Kitchen - Assistant Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
โครงการ Chef's Kitchen - Beverage Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 21 lists.