ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้ากองทุนเพื่อนักศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรม สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสม... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ(งานมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานงานวิชาการ) ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.