ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประมวลผลงานปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (งานไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 128 lists.