ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าจัดหาขวดประจำภาค - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ - PAN ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน/อาวุโส - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลหลักอาวุโส - PAN ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 55 lists.