ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานกะ -บำบัดน้ำทิ้ง สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานกะกลั่น - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น/จ.ปราจี... ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
พนักงานกะ - ไฟฟ้า สายการผลิตสุรา (จ.บุรีรัมย์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแ... ไม่ระบุ กำแพงเพชร
ผู้ช่วยผู้จัดการงานจัดซื้องานบริการและสินค้า IT ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 52 lists.