ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานกะหมักส่า - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี) ไม่ระบุ ราชบุรี
หัวหน้ากะหมักส่า - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุ... ไม่ระบุ ราชบุรี
Supervisor - ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย สายการผลิต... ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Supervisor - วางแผนและซ่อมบำรุง TPM สายการผลิตเบีย... ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 87 lists.