ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีธุรการบุคคล (รับเฉพาะบุคคลทุพลภาพ) 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Network Engineer-นิคมลาดกระบัง(ด่วนมากที่สุด!!!) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Web Programmer(สาขานิคมลาดกระบัง) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Call center-ภาษาอังกฤษ(สาขานิคมลาดกระบัง)**ด่วนที่... 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ด่วนที่สุด) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.