ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Java programmer 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป (คนพิการหูหนวก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.