ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อและหัวหน้าสาขา Tesco Brok... 11,000 - 15,000 สกลนคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด-Sr.Staff (Tesco Ins... 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สินเชื่อ Tesco Visa Card... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ Tesco Visa Card รับสมัคร... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Assistant Regional Manager (East) 17,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
Total 60 lists.