ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Marketing Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานการผลิต 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด-ขาย 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.