ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 50,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่เช... 18,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (Education Advisor) 13,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.