ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) 35,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี 28,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Manager) 30,000 - 36,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.