ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงานการผลิต 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี *รับสมัครด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานเชียง... 23,000 - 33,000 เชียงใหม่
Total 19 lists.