ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อาวุโส 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Inspector 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก อาวุโส 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.