ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างด่วนมาก 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Sales Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Programmer/Web Design 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.