ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการประสานงาน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไม้ 15,000 - 20,000 นนทบุรี
สถาปนิก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.