ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตาม GPS( GPS ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง**ประจำสาขาลานกระบือ( จ.กำแพงเ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน(ตำแหน่งAdmin) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก**(Shipping)** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน จป. วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.