ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาบางทราย จ.ชลบุรี 9,000 - 9,500 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาอ้อมค่าย จ.นครศรีธรรมร... 9,000 - 9,500 นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมร... 9,000 - 9,500 นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาสงขลา จ.สงขลา 9,000 - 9,500 สงขลา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาศุภสารรังสรรค์ จ.สงขลา 9,000 - 9,500 สงขลา
Total 106 lists.