ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ(จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบ... ไม่ระบุ กาญจนบุรี
รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
Total 20 lists.