ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
พนักงานขับรถผู้บริหาร 12,000 - 15,000 นนทบุรี
ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบ... ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กาญจนบุรี
Total 17 lists.