ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 20,000 - 30,000 กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
นิติกรบริษัท ไม่ระบุ กาญจนบุรี
Total 19 lists.