ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แคชเชียร์ (โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์เก็บเงินต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชฝ่ายฝลิต (สาขาปากน้ำ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ห้อง LAB (สาขาปากน้ำ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ (โรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 142 lists.