ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager ) 30,000 - 40,000 สุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.