ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกงานนักศึกษา สาขาการจัดกา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ -Web Application ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(PI) สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม/ฝึกอบรม ศูนย์อารยปัญญา(ภาษาอ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกร(เครื่องกล/ไฟฟ้า) สำนักบริหารอาคารฯ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 36 lists.