ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเคมี (ทดสอบคุณภาพน้ำ) 16,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 13,000 ขึ้นไป เพชรบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ลพบุรี
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกัน 20,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 43 lists.