ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สาขานครศรีธรรมราช ไม่ระบุ นครศรีธรรมราช
พยาบาลประจำบริษัท (เพชรบูรณ์) ไม่ระบุ เพชรบูรณ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 9,500 ขึ้นไป ลพบุรี
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป ชลบุรี
Total 25 lists.