ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ Food science 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป ชลบุรี
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์ ไม่ระบุ ลพบุรี
พยาบาลประจำบริษัท (เพชรบูรณ์) ไม่ระบุ เพชรบูรณ์
พนักงานขับรถ 9,500 ขึ้นไป ลพบุรี
Total 21 lists.