ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการ (ไฟฟ้า / เครื่องกล) 60,000 - 90,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา (ออกแบบโครงสร้าง) ประจำ สนง.ใหญ่สีลม 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.ตรวจสอบภายใน (สนง.ใหญ่ สีลม) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรจัดหา (โยธา) สนง.ใหญ่สีลม 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engin... 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.