ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรสนาม(ไฟฟ้า) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการสนาม/ธุรการก่อสร้าง/เลขานุการโครงการ( สีลม ) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ( โยธา ) 50,000 - 90,000 กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบ (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคา/จนท.ประเมินราคา (โยธา)สนง.ใหญ่สี... 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.