ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Operations help desk) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการแผนก - ผู้จัดการทั่วไป Site Research ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าแผนก-ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายฝึกอบรม ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 18 lists.