ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักเทคนิคการแพทย์ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาล OPD ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลผดุงครรภ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยทันตกรรม 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nurse) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.