ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nurse) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพประจำแผนกฉุกเฉิน (ER) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.