ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ(ได้ภาษาจีน) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขากรรมการบริษัท ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ BOI ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.