ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Account Payable officer 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล(เริ่มงานได้ทันที) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ BOI ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.