ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Graphics Designer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 17,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ(ด่วน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.