ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call Center (ติดตามข้อมูลลูกค้า) 9,000 - 11,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Training Specialist (IC License) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Training Coordinator 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.