ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าครัวพีแพร์ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Butcher 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ต 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.