ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี-ฝ่ายกำกับดูแลสาขา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน ฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Helpdesk 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.