ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานติดตามหนี้ (จ.สมุทรสาคร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.กาฬสินธ์ุ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดตามหนี้ (จ.ภูเก็ต) ไม่ระบุ ภูเก็ต
พนักงานติดตามหนี้ (จ.ระนอง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการงบประมาณและจัดซื้อ 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.