ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HRD officer (KPIs) 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานขาย(Q Houseเพลินจิต) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ VB6/. Net 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Recruitment 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (Marketing research... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 110 lists.