ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
System Analyst (พญาไท) P06 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Engineer 24,000 - 63,000 กรุงเทพมหานคร
Software Engineer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
SMT Technician 18,000 - 25,000 สระบุรี
Total 38 lists.