ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นวดสปา 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Forntdesk 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างอาคารสถานที่ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.