ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างอาคารสถานที่ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Operator 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.