ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ(ประจำสามพราน) ไม่ระบุ นครปฐม
ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกวิศวกรรม (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เฮลเปอร์ (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 31 lists.