ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซีมเมอร์ ประจำยูนิคอรด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างระบบปรับอากาศ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน MOU ประจำ UC-2 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Supervisor Production ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 36 lists.