ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างคุมบอยเลอร์ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Supervisor ระบบน้ำ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เสมียนวิศวกรรม ไม่ระบุ นครปฐม
ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างกลโรงงาน ไม่ระบุ นครปฐม
ซุปเปอร์ไวเซอร์บอยเลอร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 34 lists.