ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขายโครงการ 10,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน-งานติดตั้ง ด่วนมาก 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เทคนิค-ซ่อมบำรุง 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบ/Draftman !!!!!Urgent!!!!! 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer/Architect 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.