ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนขาย/หน.แผนกขาย (โซนระยอง) ไม่ระบุ ระยอง
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ(Lanceo ส้มเกลี้ยง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (Lanceo Crib ส้มเกลี้ยง) ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรโครงการ/วิศวกร/ผช.วิศวกร/ผู้ควบคุมงาน โครงก... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (Lib ลาดพร้าว20/LEVO 18) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 32 lists.