ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน (ด่วน) ไม่ระบุ -
ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา 10,000 - 20,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ นครปฐม
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ (IND) 20,000 - 35,000 นครปฐม
หัวหน้ากลุ่มแม่พิมพ์ / เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ 7,500 - 15,000 นครปฐม
Total 35 lists.