ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แคชเชียร์ หลายอัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี (ประจำสาขาโรงงาน หนอกจอก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย/พนักงาน PC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.