ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย(สาขาเชียงใหม่) ไม่ระบุ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (สาขาพัทยา) ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานขาย (สาขาเกษตรนวมินทร์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Logistics Coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 43 lists.