ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Designer(สาขาสุราษฏร์ธานี) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (สาขาสุราษฎร์ธานี) ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
HRIS 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย(สาขาเชียงใหม่) ไม่ระบุ เชียงใหม่
หัวหน้าแผนกขาย (สาขาสุราษฎร์ธานี) ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
Total 35 lists.