ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำแผนกคลังสินค้า /คลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดทำราคาสินค้า / พนักงานวิเคาระห์ราคาสินค้... 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร นำเข้า - ส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแต่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.