ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประจำแผนกคลังสินค้า /คลังวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างกลโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน ประจำสำนักงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เสมียน ประจำในโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแกะ(ช่างเครื่องประดับอัญมณี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.