ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกร งานโครงสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงสร้างงานทาง งานสะพาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซื้ออะไหล่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 42 lists.