ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกค้าปลีก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales (สินค้าแป้งรำข้าว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนและงบประมาณ (Cost and Budg... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.