ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Social media marketing (บ.ในเครือ/รถจักรยานนำเข้า)... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างเเอร์ (บริษัทในเครือ) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างแอร์อาคาร (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมจักรยาน (บ.ในเครือ) ด่วน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.