ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จัง... ไม่ระบุ เพชรบุรี
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่Graphic ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 53 lists.