ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 9,000 - 14,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/ห้องยา 12,000 - 25,000 ปทุมธานี
ธุรการบัญชี 9,000 - 11,500 ปทุมธานี
สัตวแพทย์ประจำ ไม่ระบุ ปทุมธานี
อาบน้ำตัดขน 10,000 - 12,000 ปทุมธานี
Total 20 lists.