ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์) 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประร้าน TWZ สาขา Central West Gate บางให... 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต (บ้าน) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน Telewiz สาขา All Seaso... 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 53 lists.