ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องยนต์ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างเชื่อมโลหะ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างติดตั้ง (งานโลหะ,งานท่อ) ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
Total 27 lists.