ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายงาน R&D) ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างเซอร์วิสเครื่องยนต์ GUASCOR ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ระบุ นนทบุรี
Service Engineer ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
Total 25 lists.