ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) 25,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 14,000 ขึ้นไป สุพรรณบุรี
Service Engineer ไม่ระบุ สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม PLC 19,000 - 27,000 สุพรรณบุรี
Sales Exclusive ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 20 lists.