ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.สุรินทร์) 9,000 - 30,000 สุรินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สมุทรสาคร) 10,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.หนองบัวลำพู) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจักรยานยนต์(จ.สกลนคร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.