ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์ ไม่ระบุ นครศรีธรรมราช
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์ ไม่ระบุ ลพบุรี
ผู้จัดการ 25,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.