ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 29,000 - 30,000 เพชรบูรณ์
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ ด่วน!! 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.