ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน 12,500 - 13,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ AX-ERP ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างโรงงาน ประจำสนง.นวมินทร์และเพชรบูรณ์) 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.