ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกัน 20,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
สัตวแพทย์ ประจำจังหวัดลพบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 29,000 - 30,000 เพชรบูรณ์
นักจุลชีววิทยา 16,500 ขึ้นไป ลพบุรี
Total 41 lists.