ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเท... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(ผลิตสื่อ) สำนักอธิการบ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยง สำนักบริหารอาคารและทรัพย์ส... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.