ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor เทคนิคการผลิต 17,500 - 22,000 พระนครศรีอยุธยา
Supervisor วางแผนการผลิต 18,000 - 22,500 พระนครศรีอยุธยา
Supervisor บรรจุ 17,500 - 24,000 พระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสุรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าส่วนบริหาร - สายการผลิตสุรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 191 lists.