ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Java programmer 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting ด่วนมาก!! 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานคลัง / สต็อค 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป (คนพิการหูหนวก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.