ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ(จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ไม่ระบุ กาญจนบุรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 20,000 - 30,000 กาญจนบุรี
Total 19 lists.