ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.กาญจนบุรี) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 9,000 - 9,500 กาญจนบุรี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 20,000 - 30,000 กาญจนบุรี
Total 18 lists.